Stresshantering – Korttidsinsats

999 kr

Arbeta med stresshantering för ett hållbart liv! Behandlingsprogrammet använder sig av evidensbaserade program och mätinstrument och erbjuder dig handledning av en leg.psykolog i realtid.

I paketet inkluderas:

  • Komplett kartläggning över ditt mående och livssituation
  • Resultatanalys
  • Rådgivning och rekommendationer
  • Framtagning av handlingsplan
  • Evidensbaserad korttidsinsats för hantering av stressreaktioner

Under hela din prenumerationstid har du live-handledning av en leg.psykolog.
Efter godkänd beställning och betalning kontaktar dig vår koordinator för att hjälpa dig att matchas med rätt leg. psykolog. Ta gärna kontakt med oss vid frågor!

 

 

Beskrivning

Moduler i behandlingsprogrammet:

 • Stresshantering intro
 • Är du stressad?

Innehåll:

 • Psykologiskt test PSS10 som kartlägger och mäter din upplevda stressnivå just nu, testet utförs i början av behandlingen och i slutet.
 • Du får arbeta aktivt i modulen med hjälp av evidensbaserade tekniker såsom ABC-modellen, självreflektion och andra övningar 
 • Psykoedukation kring vad stress är, hur det påverkar dig och hur du kan hantera det för att få en hållbar livsstil.

Vem riktar behandlingen sig till?

 • Behandlingsprogrammet riktar sig till dig som upplever stress i din vardag, det kan vara på grund av nuvarande yttre omständigheter, inre stress, din arbetssituation, ekonomi, relationer eller andra faktorer. Programmet kan behandla både du som upplevt stress under en lång tid, upplever stressymptom eller du som endast anar stress i livet. Programmet rekommenderas även till du som bara vill undersöka om du är stressad eller få mer kunskap kring stress för att du är intresserad eller vill förhindra stress i ditt liv.

Effekt:

 • Våra korttidsbehandlingar har mycket mer effekt än som kan tänkas, genom små justeringar i livet kan vi åstadkomma stora förändringar. Behandlingsprogrammet garanterar en en kartläggning av ditt mående som ger viktigt information samt djupare förståelse för din livssituation, vidare sätts nya mål och du får strategier och verktyg för att ta dig dit. 

Alla våra behandlingsprogram inkluderar: 

Digitala evidensbaserade behandlingar
Effektiva evidensbaserade behandlingar mot psykisk ohälsa utformade för att engagera dig som klient med ett interaktivt arbetssätt.
Allt för att nå långsiktiga förändringar och effekter i ditt mående! 

Specialist i realtid
Du har tillgång till en specialist i form av en leg. psykolog som finns online och tillgänglig via chatt mellan 08:00 till 17:00. Din specialist finns med dig från det första första telefonsamtalet innan behandlingen påbörjas, genom processen och ända fram tills du lyckats med modulen. 

Psykologiska tester och livsanalyser
Varje behandlingsprogram inkluderar evidensbaserade testverktyg som mäter ditt nuvarande mående, analyserar din livssituation och fungerar som en måttstock att jämföra med genom hela programmet. 

IRT/IRL Möten
Din upplevelse spelar roll, behöver du boka tid med din psykolog via live-, video- eller telefon-möte finns den möjligheten!

 Såhär går det till:

Först scrollar du igenom vårt utbud, väljer ett behandlingsprogram och den betalningstjänst som passar bäst för dig. Inom 24h blir du uppringd av en leg. psykolog via telefon. Du får därefter ditt login till portalen som ger dig full tillgång till ditt behandlingsprogram under din prenumerationstid.