Riktning i mitt liv – Korttidsinsats

1 999 kr

Arbeta med ditt mående för ett hållbart liv med stöd av kraftfulla evidensbaserade program, mätinstrument och handledning av leg.psykolog i realtid. 

Tid: 1 månad
Specialist-tillgång: Via chatt
Tider för tillgänglighet: Mån-fred, mellan kl 08.00-17.00

I paketet inkluderas:

 • Komplett kartläggning över ditt mående och livssituation
 • Resultatanalys
 • Rådgivning och rekommendationer
 • Framtagning av handlingsplan
 • Evidensbaserad korttidsinsats för hantering av stressreaktioner

Under hela din prenumerationstid har du live-handledning av en leg.psykolog.
Efter godkänd beställning och betalning kontaktar dig vår koordinator för att hjälpa dig att matchas med rätt leg. psykolog. Ta gärna kontakt med oss vid frågor!

 

 

 

Beskrivning

Moduler i behandlingsprogrammet:

 • Livskompassen
 • Arbeta med dina känslor
 • Arbeta med dina tankar

Innehåll:

 • En kartläggning ämnad för att inventera olika områden såsom relationer, arbetsliv, privatliv och hälsa för att därefter analysera och bedöma vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. 
 • Kartläggning av dina tankar och känslor i början och slutet av modulerna.
 • Psykoedukation byggt på evidensbaserad psykologisk kunskap i form av filmer, ljudfiler och text. 
 • Flertalet övningar utifrån ACT behandlingsmetod som ämnar för dig att till en början testa men därefter applicera det i din vardag. 
 • Målsättning för din framtid och användning av MI tekniker för att aktivera dig som klient.

Vem riktar behandlingen sig till?

 • Till dig som försökt nå förändring på egen hand men inte lyckats, du som inte riktigt kan sätta fingret på varför du mår dåligt, du som upplever att du inte vet vad för roll dina tankar och känslor spelar för ditt mående. Behandlingsprogrammet riktar sig både till dig som mått dåligt länge och du som mår bra men vill lära dig mer. Du som är intresserad av att lära dig tekniker för att hantera dina tankar utifrån KBT- verktyg samt ACT- verktyg eller är intresserad av att utvecklas som människa med ny kunskap!

Effekt:

 • Våra behandlingsprogram som sträcker sig från 1 månad och uppåt har slående resultat där 70% av deltagarna visar en förbättring i olika psykologiska tester de gör i Motifire i slutet av sin behandling. 

 Alla våra behandlingsprogram inkluderar: 

Digitala evidensbaserade behandlingar
Effektiva evidensbaserade behandlingar mot psykisk ohälsa utformade för att engagera dig som klient med ett interaktivt arbetssätt.
Allt för att nå långsiktiga förändringar och effekter i ditt mående! 

Specialist i realtid
Du har tillgång till en specialist i form av en leg. psykolog som finns online och tillgänglig via chatt mellan 08:00 till 17:00. Din specialist finns med dig från det första första telefonsamtalet innan behandlingen påbörjas, genom processen och ända fram tills du lyckats med modulen. 

Psykologiska tester och livsanalyser
Varje behandlingsprogram inkluderar evidensbaserade testverktyg som mäter ditt nuvarande mående, analyserar din livssituation och fungerar som en måttstock att jämföra med genom hela programmet. 

IRT/IRL Möten
Din upplevelse spelar roll, behöver du boka tid med din psykolog via live-, video- eller telefon-möte finns den möjligheten!

Såhär går det till: 

Först scrollar du igenom vårt utbud, väljer ett behandlingsprogram och den betalningstjänst som passar bäst för dig. Inom 24h blir du uppringd av en leg. psykolog via telefon. Du får därefter ditt login till portalen som ger dig full tillgång till ditt behandlingsprogram under din prenumerationstid.