Motifire 1 månad

2 499 kr

Arbeta med ditt mående med stöd av kraftfulla evidensbaserade program, mätinstrument under handledning av leg.psykolog.

Tid: 1 månad
Psykolog-tillgång: Via chatt
Tider för tillgänglighet: Mån-fred, mellan kl 08.00-17.00

  • Tillgång till digitala evidensbaserade terapiprogram skräddarsydda för dig
  • Komplett kartläggning över ditt mående och livssituation
  • Resultatanalys
  • Rådgivning och rekommendationer

Under hela din prenumerationstid har du live-handledning av en leg.psykolog.
Efter godkänd beställning och betalning kontaktar vi dig för att hjälpa dig att matchas med rätt leg. psykolog. Ta gärna kontakt med oss vid frågor!

Kategori:

Beskrivning

Idag kan Motifire erbjuda behandlingar som sträcker sig över en månad eller längre. Under den tiden arbetar du enskilt i våra digitala program medan du parallellt har tillgång till en egen psykolog. Arbetet innebär att du gör skattningar av ditt mående och dina vanor, besvarar terapeutiska frågor, gör övningar och reflekterar i de moduler som psykologen plockat fram utifrån din problematik. Psykologen följer ditt arbete på nära håll via vår plattform och kommer att ge dig råd om din arbetstakt, om hur du reflekterar och hur väl du tagit till dig nya insikter och färdigheter. Om du kör fast kan du också ta hjälp av psykologen. Du kommer också att få stöd och uppmuntran av psykologen om denne märker att du slagit av på takten och uteblivit några dagar.